Inez van der Velde

Hallo,
Mijn naam is Inez van der Velde en werk sinds 2000 als logopedist op SBO Het Zilverlicht.

Door middel van logopedisch onderzoek en behandelingen begeleid ik het onderwijsproces. De logopedische gegevens zijn van belang voor adviezen, begeleiding en ondersteuning die de leerling nodig heeft bij het lees- en taalonderwijs in de groep. Het streven is de belemmerende factoren in de spraak- en of taalontwikkeling van de leerlingen te verminderen of op te heffen, zodat het maximale uit hun leerprestaties kan gehaald worden.

Met veel plezier help ik onze leerlingen met het verbeteren van hun communicatieve redzaamheid, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Voor vragen over logopedie kunt u mailen naar: inezvandervelde@leerrijk.nl 

werkdagen: maandag, dinsdag en vrijdag