leerlingenvervoer gemeente Heusden

Beste meneer, mevrouw,

Medewerkers van uw school verwijzen ouders soms door naar Bijeen om een aanvraag te doen voor leerlingenvervoer.

Om verwarring en teleurstelling te voorkomen wil ik u kort informeren over een aantal voorwaarden die de gemeente Heusden aan het leerlingen vervoer stelt.

Eigen kracht

Soms zijn er omstandigheden dat een kind niet naar de school om de hoek kan omdat deze kinderen speciaal onderwijs nodig hebben.

Ouders zijn altijd zelf verantwoordelijk voor hun kinderen. Van hen wordt verwacht dat zij zelf een oplossing vinden om hun kind naar school te brengen.

In bijzondere gevallen kan men een beroep doen op de regeling Leerlingenvervoer.

Dichtstbijzijnde toegankelijke school
Leerlingenvervoer wordt uitsluitend toegekend naar de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Het is dus belangrijk om hierbij rekening te houden met het advies voor een school.

Afstand
Eén van de duidelijkste regels is de afstand tussen het huisadres en de dichtstbijzijnde toegankelijke school. Dit moet  kilometer zijn. Hier wijken we niet vanaf.We meten de afstand met de ANWB-routeplanner en nemen dan de kortste route. Ouders kunnen dit zelf nakijken voordat ze een aanvraag doen. Dit voorkomt telleurstellingen.

Meer kinderen / werk 
Soms is het voor ouders lastig om meerdere kinderen naar verschillende scholen weg te brengen en op te halen. Soms is het werk een lastige factor in het schoolritme van de kinderen. 
Dit zijn geen redenen om leerlingenvervoer aan te vragen. Ouders moeten in hun eigen netwerk naar een oplossing zoeken. Uw organisatie zou hierin misschien ook iets kunnen betekenen. Denk aan bemiddeling tussen ouders en meedenken aan een oplossing.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u mailen naar leerlingenvervoer@bijeenheusden.nl of bellen met  073 78 201 78.