Annerieke Verkerk

Graag stel ik mij even aan u voor: Ik ben Annerieke Verkerk, sinds 1 december 2018 directeur van SBO Het Zilverlicht.

Een levendige school met een hardwerkend team met een groot hart voor de leerlingen die soms iets meer en soms iets anders nodig hebben om het onderwijs te kunnen volgen.

Ik ben al ruim 30 jaar werkzaam in en rondom het onderwijs. Ik heb zowel ervaring in het regulier als in het speciaal onderwijs. De afgelopen 20 jaar heb ik mij vooral beziggehouden met het begeleiden van scholen en teams van schoolbegeleiders voor leerlingen met een rugzakje en later vanaf 2014 met de organisatie en realisatie van passend onderwijs.

Mijn werkgebied was vooral in de grote steden: Utrecht, Amsterdam en Rotterdam.

Het is prettig om nu iets dichterbij de Bommelerwaard te werken, alwaar ik ook woon.

Als directeur zal ik de school zodanig leiding te geven, dat het onderwijs nog sterker wordt en het voor de leerlingen een prettige en veilige plek is en blijft om het onderwijs te volgen. We doen dat met elkaar als schoolteam, de schoolondersteuners en in directe samenwerking met ouders en de partners van de jeugdhulpverlening.

Ik ben in principe fulltime op school aanwezig. Dit naast de contacten met onze samenwerkingspartners, waarvoor ik ook regelmatig buiten de school zal zijn.

Wilt u een afspraak maken, mail of bel dan gerust!

Ik ben per mail bereikbaar op Directiehetzilverlicht@leerrijk.nl of via het telefoonnummer van de school 0416-334411